Firmast CLIPSO
  Toode
  Eelised
  CLIPSO erisused
  Montaazi tehnoloogia

Konkureerivad eelised

CLIPSO pinglagede süsteem omab tähelepanuväärseid ja küllaltki olulisi eeliseid teiste lagede viimistlusvõtete ees. See käib nii omahinna, kvaliteedi kui ka paigalduse lihtsuse küsimustes. Allpool me püüame üksikasjaliselt võrrelda meie süsteemi ja peamiselt enamlevinud kasutuselolevate lagede tehnoloogiaid.


CLIPSO Lagede eelised valgendatud/värvitud lagede ees:
Lagede valgendamine ja värvimine on lagede viimistlemisel traditsioonilisem ja enim levinud meetod. Kuid kõik see nõuab tervet rida ettevalmistustöid - lagede krohvimist, pahteldamist, pinna lihvimist. Peal selle on küllaltk problemaatiline eemaldada pindadelt vanu pealmisi kihte. Lagede ettevalmistustööd peavad toimuma eelnevalt mööblist vabastatud ruumides. Need tööd tuleb teostada tingimata enne teisi ettevalmistustöid (maalritööd, parketi paigaldamine jne.). Elamus ilma ruumide tühjendamiseta, ehkki ajutiselt, on need tööd võimatud. Tööde kvaliteet, aga ka viimistlustööks tegelikult kulunud aeg oleneb suuresti meistrist.Peale selle valgendatud või värvitud lagede iga pole pikk, tavaliselt 2 aastat.

Valgendatud/värvitud laed ei ole vastupidavad tolmule ja mustusele, veele, neile tekivad praod ja tavaline moodus taastada lae normaalne välimus on järjekordsed krohvimistööd. Ka ülemiste naabrite trampimised, mille vastu pole võimalik kunagi end kindlustada, tähendab taas uut lagede valgendamist. Peale selle ei anna valgendatud ja värvitud laed valgustite, ventilatsiooni-, signalisatsiooni- ega tuletõrjesüsteemide sisseehitamise võimalust.

CLIPSO pinglagede puhul ei vaja arhitektuurne lahendus ettevalmistustöid ega ka vastavat ajakulu nende teostamiseks. See tehnoloogia võtab ära kõik ülalkirjeldatud ebamugavused. CLIPSO pinglaed katavad loomulikul moel põhilae puudused ja detektid; nende hulka võib lugeda praod, ebatasasused, läbijooksud, mustuse.

Lagede paigaldamistöödeks pole vaja ruume vabastada elanikest ega mööblist. Peale selle on CLIPSO materjali struktuur selline, et pinglagedele on võimalik paigaldada kergelt valgusteid, signalisatsiooni- ja ventilatsiooni sõsteeme. Materjal kaitseb ruumi läbitilkumistest.Erinevalt valgendatud lagedest - CLIPSO materjal on kergesti pestav tavaliste koduste puhastusvahenditega.


CLIPSO lagede eelised kipsplaat-, ribi- ja ripplegede ees:
See punkt kattub paljuski eelnevaga. Kipsplaadi paigaldamine - must ja töömahukas tegevus, nõuab kolossaalset ajakulu ja ruumi vabastamist mööblist. Kipsplaatide kasutamine lagedeks, nende kauakestvus ja udaldusväärsus on kaheldav Teil on õnnestu üalgi pääseda pragudest ja ebatastustest - eriti siis, kui maja on äsja ehitatud ja pole veel tõeliselt vajunud. Kuigi pragude eest ei saa end kindlustada ka vanades majades. Kipsplaat ei aita ka uputuste ja läbitilkumiste vastu.

Liistude ja plaatide liitekohad liist - ja ripplagede puhul jätavad samuti inetu mulje eriti siis, kui lagesid paigaldatakse kiirustades või mittekvaliteetse tööjõu poolt. CLIPSO materjal hojab ära kõik ülalmainitud puudused, lubab töö- ja ajakulu lagedele viia miinimumini , aga tagab ka laele ideaalse ühtlase pinna ilma vuukide, pragude ja pinna ebatasasusteta.


CLIPSO pinglagede eelised teiste pinglagede ees:
Ei kutsu esile kahtlusi see fakt, et kõik pinglaed - on pea samaselt edukamalt kasutatavad standardsete laetüüpidide viimistluste ees. Ent CLIPSO süsteem on tunduvalt kasulikum ja mugavam kui PVC-st valmistatud pinglaed. PVC pinglaed valmistatkse alati kaetava ruumi rangete mõõtude järgi - peale mõõtmisi saadab paigaldaja mõõdud üle piiri. Valmistamine (väljalõikamine, paanide liitmine jne.) võtab aega. Iseseisvalt PVC pinglage pole lihtsalt võimalik teostada. CLIPSO pinglagesid saab välja lõigata ise kas suuremast tükist või rullist.

Kõik PVC laed omavad väljapaistavaid vuuke, kuna neid liidetakse meetriste kõvatiheda keevisega või poolteisemeetriste polüvenüülkloriidist lintidega.Paigaldamisel väiksemgi detekt keevitamisel kutsub esile valmis paani "libisemise". Organisaatsioonile on sellise paani asendamine vältimatu, paigaldaja põrkub lagede montaažil kokku uute tähtaegade reguleerimisega, aga see põhjustab uusi raskusi. Samas mitte kõik kliendid ei nõustu (vuukide) õmbluste väljapaistamisega lagedel. CLIPSO pinglaed vastupidi katavad ruumi praktiliselt üldse ilma ükskõik missuguste õmblusteta.

Kolmas ja kõige tähtsam CLIPSO pinglagede eelis PVC lagede ees on ainulaadne materjali vastupidavus. Lae purunemise risk praktiliselt puudub.Alljargnevas tabelis on toodud erinevate laetuupide viimistluste erinevused:

Positsioon

Valgendatav lagi

Ripplagi

Kipsplaadist lagi

Clipso pinglagi

Ruumide ettevalmistustööd

Nõuab eeltöid

Nõuab eeltöid

Ei nõua eeltöid

Ei nõua eeltöid

Lagede ettevalmistustööd

Nõuab
1. vana kihi eemaldamine;
2. pahteldamine;
3. krohvimine.

Ei nõua ettevalmistustööd

Ei nõua ettevalmistustööd

Ei nõua ettevalmistustööd

Valisilme

Pind pole tasane, krobeline

Vajalikud kinnitused nähtavad

Pind on tasane, krobeline

Ideaalselt tasane matt pind

Pikk iga

2-4 aastat

5-8 aastat

Ei deklareerita

Rahkem kui 10 a.

Helikindlus

Puudub

Keskmine

Keskmine

Väga kõrge

Tulekindlus

Ei soodusta põlemist

Ei soodusta põlemist

Ei soodusta põlemist

Kannab kuni 100 l vett 1m2 -le

Niiskuskindlus

Puudub

Kondenseerib niiskust

Puudub

Ei kondenseeri niisk

Niiskuse koristamise võimalus

Puudub

Hädavajalik

Puudub

Võimalik

Ekspluateerimise omadused

Pragude tekkimise ja krahvi pudenemise võimalus

Lõhede tekkimise võimalus

Pragude tekkimise ja krahvi pudenemise võimalus

Ideaalne välimuse säilimine, vastapidavus

Minimaalne kaugus põhilaest

Puudub

5 cm

7 cm

0,9 cm

Konstruktiivsus

Ainult tasapinnaline

Ainult tasapinnaline

Mitmekülgne vorm

Mitmekülgne vorm

Õmblused ja praod

Pragude tekkimine vältimatu

Vajalikud kinnitused nähtavad

Pragude tekkimine vältimatu

Õmblused ja praod puuduvad

Maalingud

Ja

Ja

Ja

Maalimine, fototrükk

Võimalikud ebamugavused tööde teostamise (paigaldamise) ajal

Tolm, mustus, ehituspraht, mööbli äraveedu (ruumi vabastamine mööblist)

Tolm, ehituspraht.

Tolm, mustus, ehituspraht, mööbli äraveedu (ruumi vabastamine mööblist)

Puuduvad

Teostus

Väljaarvetud suure niiskusega ruumides

Kõikjal

Väljaarvetud suure niiskusega ruumides

Kõikjal

Hügieeni sertifikatide olemasolu

Ei oma

Mitte kõikidel tootjatel

Ei oma

Omab

Tuleohutuse sertifikaatide olemasolu

Ei oma

Mitte kõikidel tootjatel

Ei oma

Omab

Garantiiaeg

12-14 kuud

12-24 kuud

12 kuud

10 aastat

Materjalide valmistamise aeg

laost

Laost või tellides

Laost

Laost

Tööde teostamise aeg

5-7 päeva

2-3 päeva

5-10 päeva

1 päev

Tööde maksumus koos materjali maksumusega

 

 

350-500 EEK/m2

450-550 EEK/m2

     
 

Kontakt

Telefon: 50 20 823
Faks: 711 08 07
E-mail: info@clipso.ee
Tallinn

 
     

Copyright © 2005. Created by goa.ee